Strani

Cene spletnih strani

Ugodne in kakovostne strani za podjetja

Zaradi današnjega naglega tempa življenja je več kot pomembno, da bo osebi, ki vaše spletno stran obišče, nemudoma jasno, kaj je vaša dejavnost in kaj mu želite sporočiti. Pomembno je, da ga profesionalna vsebina in podoba vaših spletnih strani prepričata v nadaljnje pregledovanje ostalih podstrani. Nujno je še posebej poudariti, da morajo biti na zelo vidnem mestu navedeni pomembni podatki in koristne informacije ter pri roki spletne povezave za nadaljnje brskanje in preprost kontakt. Že v sami podobi spletnih strani je torej pomembno upoštevati preprostost iskanja informacij in izločitev nepotrebnega klikanja, kar se bo obrestovalo z zadovoljstvom vaše potencialne stranke, ki se bo na kvalitetne internetne strani zelo rada vračala.

Izdelava spletnih strani

Izdelava internet strani je korak, ki sledi vašemu strinjanju z novo grafično podobo vaših novih spletnih strani. Najbolj pomemben segment celotnega postopka izdelave spletnih strani je ravno postopek dejanskega kodiranja izvorne kode internet strani.

Z uporabo najnovejših tehnologij W3C, XHTML in CSS ter s pomočjo naših velikih izkušenj pri izdelavi internetnih strani, h kodiranju pristopimo večplastno.

Oblikovanje internetnih strani

Izdelava spletnih strani z možnostjo samostojnega urejanja vsebin strani je namenjena predvsem strankam, ki želijo sami, po svoji želji, opravljati morebitne spremembe na lastnih spletnih straneh. Ravno tako je ta sistem primeren za spletna mesta, kjer se spremembe informacij dogajajo večkrat na dan in se morajo te spremembe podatkov na spletu objaviti v realnem času.

Učinkovita optimizacija internetnih strani je zelo pomembna za resnično povečanje števila obiskovalcev vsakih spletnih strani. Zgolj strokovno izbrane ključne fraze vam prinesejo ciljne obiskovalce. Obiskovalci, ki so preusmerjeni na vašo stran z iskalnikov so zagotovo najkvalitetnejši obisk spletnih strani, kot dodana vrednost, pa je ta obisk spletnih strani tudi brezplačen.

Že v postopku izdelave spletnih strani upoštevamo razporeditev ključnih besednih zvez, ki ki opisujejo veše podjetje. Pri koncu procesa izdelave pa v sodelovanju s stranko in z uporabo naših orodij ter našega znanja, opravimo še finalno optimizacijo internetnih strani za najpomembnejše ključne besede.

Prvi korak izdelave celotnega projekta je določitev vašega internetnega naslova oz. spletne domene. Ko se dogovorimo o projektu izdelave spletnih strani vam najprej svetujemo kako izbrati spletno domeno. Z vašim soodločanjem ter ob upoštevanju imena vašega podjetja, dejavnosti s katero se vaša firma ukvarja, skupaj izberemo primeren internetni naslov.

Zaključna faza celotnega postopka oblikovanja, postavitve in optimizacije internetnih strani, je vpis internetnih strani v internetne iskalnike in imenike. Strokovna prijava izdelanih strani je že všteta v strošek celotne izdelave internetnih strani. Po končani izdelavi internetnih strani in po potrditvi naročnika, da je z izvedbo projekta zadovoljen, njegove spletne strani strokovno dodamo v vse najboljše svetovne in domače internetne direktorije.

Spletno oglaševanje oz. internetni marketing je danes najbolj učinkovit način promocije dejavnosti, storitev, izdelkov ali podjetja. Razlogi so različni, glavni pa je predvsem ta, da je internetno oglaševanje cenovno zelo ugodno, predvsem če ga primerjamo z ostalimi načini oglaševanja, kot so radio, televizija ali tisk. Stroški spletnega oglaševanja so odvisni od več parametrov, daleč najpomembnejša pa sta 2. Prvi dejavnik je razmerje med številom dejanskih prikazov vašega spletnega oglasa in dejanskim številom klikov na ta oglas (CTR). Drugi parameter pa je število tistih obiskovalcev, ki so kliknili na vaš internetni oglas in nato izvedli željeno potezo (nakup, vpis podatkov, ...). Dejanski rezultati internetnega oglaševanja so zelo enostavno merljivi, kar vam zagotavlja hiter vpogled v smotrnost trenutnega oglaševanja, obenem pa vam daje možnost hitre prilagoditve nastavitev, ki nato dajo še večjo učinkovitost spletnega oglaševanja.

Dobra izdelava internet strani je ključna za občutno povečanje števila obiskovalcev vsakih spletnih strani. Le pravilno najdene ključne fraze vam prinesejo ciljne obiskovalce. Obiskovalci, ki so preusmerjeni na vašo spletno stran z iskalnikov so zanesljivo najbolj dobičkonosen obisk spletne strani, poleg tega, pa je ta obisk spletnih strani tudi popolnoma brezplačen.

Predloga originalne grafične podobe strani, ki vam jo pošljemo v predogled, vsebuje kompletno postavitev spletnih strani, in sicer glavo strani, testno besedilo, fotografije, menije in nogo. Grafična podoba nakazuje tudi celoten izgled vhodne strani in ostalih podstrani. Po vaši potrditvi predloge nove podobe spletnih strani na osnovi vaših morebitnih pripomb izvedemo še dogovorjene popravke. Na koncu, ko to predlogo nove grafične podobe dokončno potrdite, pričnemo s samo izdelavo vaših strani.

<< Domov